EFT, Reiki, Kineziologie - Energetické psychologické poradenství

Renata Králová

Asociace INSPIRÁLA Vás zve na:

SEMINÁŘ PRO VŠECHNY SE ZÁJMEM O VLASTNÍ ROZVOJ, O POHODU A ZDRAVÍ V RODINĚ, PRO TERAPEUTY, MASÉRY, LÉKAŘE, PRO PRACOVNÍKY S POSTIŽENÝMI OSOBAMI…

Terapeutka a lektorka metody Metamorfní technika a badatelka v oblasti prenatálního vývoje, uvolnění bloků a práce s energiemi

 

JITKA TŘEŠŇÁKOVÁ

Vás provede metodou

METAMORFNÍ TECHNIKA

Jemný dotek mocné transformační síly

ZÁKLADNÍ KURZ

 

Metoda odstraňuje psychické, emocionální i fyzické bloky a přeměňuje životní vzorce.

Kdy:      23.01.2016

POZOR ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ!!!

Kde:  BRNO - Bohunice, Lány 85/3

                 (Centrum volného času)

 

Naučte se jednoduše uvolnit citové, emoční a fyzické bloky a stresy a získejte zdraví, životní sílu, vnitřní rovnováhu a sebevědomí. Umožněte sobě i druhým využít vlastní schopnosti, tvořivost a potenciál.

 

Aplikace MT:

Transformuje životní vzorce a základní matrici lidské bytosti, vyformované v průběhu prenatálního období

Přináší sílu řešit životní situace a problémy

Podporuje vyladění vztahu k sobě, vztahů s druhými (partner, děti, rodina, pracovní vztahy), vyjasnění životních situací (vztahových, pracovních)

Harmonizuje psychické, emociální a fyzické zdraví

Urovnává poruchy v chování

Podporuje vlastní životní energii v její (samo)léčitelské aktivitě

Přináší odvahu být sami sebou

ZLEPŠUJE KVALITU PROŽÍVÁNÍ ŽIVOTA

ŽIJ ŽIVOT BEZE STRACHU – ŘEŠ VŠECHNY PŘEKÁŽKY A POZNÁŠ, ŽE JE MŮŽEŠ ZVLÁDNOUT

Lidé ve svém plném potenciálu mají rychlejší vývoj a hlubokou sebedůvěru, vyšší IQ, jsou empatičtí, citově zralejší, spolupracující, tvůrčí, loajální, milující, soustředění a uvědomělí.

PŘÍJEMNÁ, RELAXAČNÍ, JEMNÁ A VELMI ÚČINNÁ METODA PRO ODBLOKOVÁNÍ TRAUMAT A SCHÉMAT (ENERGETICKÝCH BLOKŮ) UTVOŘENÝCH V OBDOBÍ PRENATÁLNÍHO VÝVOJE, které se v praktickém životě člověka projevují na úrovni fyzických nemocí, psychické a citové nerovnováhy a různých stresů a poruch v chování.

MT JE ZALOŽENA NA PRINCIPU UVOLNĚNÍ ENERGIE VYŽIVUJÍCÍ BLOKY VZNIKLÉ Z PSYCHICKÝCH STRESŮ PLODU I MATKY OD POČETÍ DO NAROZENÍ, které jsou zafixovány v paměti kořenových nervů po délce míchy/páteře.

MT JE SNADNÁ, MOHOU SE JI NAUČIT VŠICHNI. Není třeba žádných zvláštních odborných znalostí a zkušeností.

MT MŮŽEME PROVÁDĚT VŠUDE. Dobře se doplňuje se všemi ostatními terapiemi.

MT JE VHODNÁ PRO VŠECHNY -  můžeme ji aplikovat jak na sobě samých tak druhým. Je vhodná pro dospělé i děti. Výborná pro urovnání hyperaktivity a poruch pozornosti, sebeovládání, agresivity, autismu, pro zdravotně postižené, pro těhotné matky a zdravý vývoj jejich miminek. MT je úspěšná při řešení zdravotních problémů i velmi starého původu. MT je optimální v

MT MÁ TRVALÝ, HLUBOKÝ A NENÁSILNÝ ÚČINEK.

METAMORFIKA SE APLIKUJE PROSTŘEDNICTVÍM JEMNÝCH DOTYKŮ NA REFLEXNÍCH ZÓNÁCH PÁTEŘE (chodidla, ruce, hlava), kde je zachycena celá časová perioda prenatálního období - od početí po moment narození.

Nemá vedlejší účinky. Není třeba diagnózy, není třeba diskutovat o osobních problémech či o současných či minulých nemocech.

PROGRAM:

Začátek programu v sobotu v 10 hod. ukončení mezi 18 a 19 hod.

V průběhu kurzu vám budou předány teoretické i praktické základy pro aplikaci MT. Ihned po ukončení kurzu budete připraveni MT aplikovat.

Osobně provedete pod vedením instruktora jedno celé ošetření MT a bude vám provedeno celé ošetření MT.  

V programu je hodinová pauza na oběd.

 PŘÍSPĚVEK ZA KURZ Kč 1.490,-

Záloha Kč 500,- k úhradě předem na účet: 934149183/0800

Do zprávy pro příjemce napsat: jméno příjmení, kurz MT

Rezervace Vaší účasti na semináři je platná ode dne obdržení úhrady zálohy kurzovného.

 

ÚČASTNÍCI KURZU OBDRŽÍ TIŠTĚNÝ DOKUMENTAČNÍ MATERIÁL A CERTIFIKÁT O ABSOLVOVÁNÍ KURZU MT

 

ČLENOVÉ  INSPIRÁLY  MAJÍ SLEVU 5% Z CENY KURZOVNÉHO.

KURZOVNÉ PRO EX-ABSOLVENTY ZÁKLADNÍHO KURZU MT JE Kč 500,-.

 

Přihlášky a podrobné organizační informace:

Ivana Kailerová

Tel: 737 138 481

 

Na kurze bude k dispozici první kniha o metamorfní technice v českém jazyce – JEMNÁ MASÁŽ – METAMORFNÍ TECHNIKA - Aline Gruber Keppler,

kniha o očistě celé bytosti člověka - DOKONALÁ OČISTA TĚLA – Genadij Malachov a další knihy k tématu.

K dispozici budou také italské aromaterapeutické oleje VÍLY – ELFI – ANDĚLÉ – ESEJCI