EFT, Reiki, Kineziologie - Energetické psychologické poradenství

Renata Králová

Začnu odpovědí na otázku, s čím vám konkrétně mohu pomoci: „Jste vyčerpaní a napjatí? Čekají na vás nepříjemné povinnosti? Máte před přijímacím pracovním pohovorem, před těžkou zkouškou, nemůžete se soustředit? Jste ve stresu? Jste velmi unaveni po dlouhodobé nemoci. Máte alergii či fobie? Trápí vás úzkosti, panika? Nebo taky nadváha, či chcete naopak přibrat?“ Tak v těchto situacích vám mohu pomoci.

Jak tedy metodu EFT co nejlépe popsat? Metoda EFT pracuje s meridiány v těle, ale co to jsou zase ty meridiány?
Meridiány jsou energetické dráhy v těle, se kterými pracovala již čínská medicína, což je úplný léčebný systém, o kterém se poprvé psalo již někdy kolem roku 100 př. n. l.
Základním pojmem čínské medicíny je čchi (psáno také qi). Čchi je životodárná energie, která existuje jak uvnitř, tak vně lidského těla. V čínské medicíně je kořenem všech funkcí v lidském těle i ve vesmíru kolem nás.
Čchi v těle člověka obíhá energetickými dráhami, jimž se říká meridiány. Meridiány utváří síť propojující různé části těla a dodávají čchi do každé z těchto částí. Tradiční čínská medicína vztahuje každý meridián na určitou duševní, fyzickou nebo citovou funkci.
V čínské medicíně se neomezují duševní funkce a city jen na oblast mozku. Nahlíží se na ně jako na vzájemný vztah mezi mozkem a meridiány. Můžete se na to dívat také tak, že mozek je součástí každého jednotlivého meridiánu a zdraví každého meridiánu ovlivňuje i mozek.
Kdysi dávno jsem četla prohlášení jednoho patologa západní medicíny: „Při pitvě jsem na žádný meridián ještě nikdy nenarazil!“ Bohužel, né vždy si na vše můžeme sáhnout, ohmatat a prohlédnout. To že ho nevidíme, ale neznamená, že tam není.
Představte si tedy dráhy meridiánů jako silnice první třídy se semafory svítícími zelenými světly, které jsou pod povrchem vašeho těla, proudící energie jsou krásná auta, která pokud je vše v pořádku, jedou (proudí). Prožíváte-li negativní emoce anebo dlouhodobý stres (slovo „stres“ je odvozeno z latiny a pochází ze slova „stringere“, což znamená těžce táhnout) může to být důvod, který nastaví červené světlo značící „STOP“ a energie se zastaví, tím dojde k přerušení toku energie, auta stojí. Silnice se ucpaly, auta se zastavila a energie neproudí. V této situaci můžete mít pocit, že ve vašem životě se opakují stále stejné situace, motáte se v kruhu, nenacházíte řešení, nemáte energii, zhoršil se vám stresem zdravotní stav. Stresové reakce mohou v těle vyvolat i situace, které nevnímáme jako nepříjemné. Reagujeme stejně třeba na blížící se odlet na dovolenou nebo na blížící se svatbu. Pokud únava, napětí a stres trvají moc dlouho, začne se organismus doslova ničit sám a zevnitř.
Příroda nás před dávnými dobami vybavila na naši vlastní ochranu, kdy nám hrozilo nebezpečí, v těle se začíná hromadit stresový hormon adrenalin a kortizol. Potlačí například trávení a naopak zrychlí srdeční tep a někdy po pravidelných stresových zátěžích dochází k záchvatům úzkosti a paniky a můžeme dojít k závěru, že u nás právě probíhá infarkt. Dnes nám většinou o život nejde, přesto tuto reakci těla pociťujeme velmi často. Stačí mnoho úkolů v práci, složitá zkouška ve škole nebo třeba vánoční nákup. Tělo přesto spustí stejné psychické a fyzické reakce, přepíná do nouzového režimu, aby se tělo dokázalo s touto situací vypořádat.

Takže co to dělám za terapie? Pracuji s energetickými drahami a při terapii znovu rozsvěcím ty semafory zeleně, mám nástroje k tomu, které postupně zlepšují vaše duševní i fyzické zdraví, nejdříve se zlepší vaše duševní zdraví a začnete vnímat život z lepší strany a následně i fyzické zdraví. Změna přichází postupně, ale většinou již při terapii nebo těsně po ní vnímáte změnu. Existují ale vyjímky, jsou osoby, které si to po terapii potřebují ještě jednou v hlavě poskládat a znovu si projít nové myšlenky, takzvaní dojížďáci a trvá jim to o nějaký čas déle, ale je to jejich osobní přístup k životu, jejich osobní nastavení, potřebují na vše svůj čas, tak v tomto případě nedokáži okamžitou změnu zaručit.
O svoje zdraví jste nepřišli ze dne na den, ale v případě včasného začátku práce na sobě můžeme rychle pokročit vpřed. Pokud jste sebe dlouhodobě zanedbávali i návrat k dokonalému zdraví je delší, ale je trvalejší a nezatěžuje váš organizmus tím, že léčí a na druhé straně zároveň poškozuje!

Při své terapeutické práci používám i novější techniky z Faster EFT = Faster Emotionally Focused Transformations (rychlejší emočně zaměřené transformace).

Příště více o Reiki.

S láskou Renata