EFT, Reiki, Kineziologie - Energetické psychologické poradenství

Renata Králová

Tentokrát KINEZIOLOGIE (metodu Reiki si „odkládám“ do další části)
Kineziologie je metoda kdy se různým většinou drobným fyzickým cvičením dociluje spojení obou mozkových hemisfér. Dochází ke spojení, propojení a sjednocení mozku (One Brain). Obě dvě mozkové hemisféry pracují spolu a ne proti sobě.
Tato metoda pomáhá při dyslexii, dysgrafii, poruchách mluvení, které běžnými logopedickými metodami už nejdou dále posunout. Klient cvičí, trénuje je aktivní a výsledky se stále nedostavují (v tomto posledním případě se mi osvědčují ještě více techniky metody EFT). Dále řeší různé zdravotní problémy, se kterými si třeba klasická medicína neví rady, či logicky nevysvětlitelné psychické problémy. Tady obě dvě metody (EFT, Kineziologie) kombinuji dle aktuálních potřeb klienta.
Vše zásadní píši o této metodě na adrese: http://eftreiki.cz/index.php/metody/kineziologie a teď a tady použiji větu z tohoto úvodního článku k této metodě: „Kineziologie je metodou, která odhaluje a léčí konflikty z minulosti.“
K tomuto se požívá technika stopování v čase. Na cestu zpět musíte mít vždy povolení klienta, mozek vyšle signál do svalů klienta, který terapeut „čte“ jako ano máme svolení stopovat v čase nebo nemáme povolení stopovat v čase.
Tato cesta zpět, může být jen pár dní, týdnů, měsíců nebo taky několik roků a může se jít do porodu, těhotenství, kdy klient byl ještě u maminky v bříšku, početí a nebo ještě dál. Někdy je to zcela spontánní, klient sklouzne v myšlenkách přesně tam kde potřebuje konkrétní situaci řešit, ani nepotřebuji jeho ruce ke kontrole situace a už pracujeme a někdy přestože máme povolení pracovat v minulosti si klient ne a ne si něco vybavit - myšlenku (vzpomínku). Netuším proč to tak je, ale každý jsme jiný a je potřeba danou situaci respektovat. Nelze tlačit na „pilu“, protože přestože mozek klienta dal svolení, ale klient ještě třeba není na takový zážitek připraven.
Toto stopování v čase se dá použít také na neřešitelné vztahové problémy, jak v rodině, tak i mimo ni.
Někdy nastane v životě člověka situace, když například potkáte osobu „duši“, kterou již znáte i když v tomto životě jste se nikde nepotkali a třeba ani prokazatelně nemohli potkat.
A vy vůbec netušíte, co s tím? Může se stát, že nevidíte ani obličej toho člověka a jenom vnímáte jeho energii a už víte, že je vše nějak jiné, nějak zvláštní! Vy se někde uvnitř chvějete nebo cítíte napětí. Toto může být pro někoho příjemné a pro druhého tak nepříjemné, že se může udělat špatně až na omdlení.
Toto chvění nebo napětí bývá potom při každém dalším setkání přímo hmatatelné a taky silně svazující. Setkání tohoto typu mezi mužem a ženou bývá přímo k neunesení pro citlivějšího a vnímavějšího jedince v tom páru.
Někdy pak následují několikaleté peripetie mezi těmito dvěma osobami, kdy jakékoliv setkání je plné očekávání, napětí, nervů k prasknutí a většinou i lásky. Někdy to dojde až tak daleko, že to může narušit současné vztahy a i do té doby pevné rodinné vazby. Proto je nutné tuto situaci řešit, než ona pohltí zcela vás a váš život, protože přerušení pravidelných kontaktu s touto osobou není zcela možné například z rodinných či pracovních důvodů.
V takových situacích je vhodné zkusit zda máme povolení pro stopování v čase nebo doporučuji klientům vstup do „Knihovny příběhů“ (tento název používám pro klienty, kteří se nesetkali s myšlenkou existence něčeho před a potom a nebo pro ně není tato myšlenka přijatelná). Někdo to může nazvat i vstupem do minulých životů, každý jak to cítí a co dá, kde se člověk má možnost podívat na minulý vztah s tímto člověkem.
V kineziologii je vstup do takovéhoto příběhu, pokud je klient již „připraven“ (stav , který klient sám nedokáže většinou posoudit), velmi rychlý a na rozdíl od ostatních metod (Regrese, Holotropní dýchání) velmi jemný a citlivý. Nedoporučuji tuto cestu jen ze zvědavosti!!! Nikdy ji nedělám, jen proto, že by k ní neexistoval vážný důvod, že by ji třeba sám klient chtěl jen tak zažít, protože bohužel toto ohnutí času je pro klienta následně trošku vyčerpávající a taky může nastartovat další léčebný a očistný proces, kdy ke klientovi přichází v průběhu cca jednoho měsíce další informace. K ukončení tohoto procesu a následnému do vyladění je nejlepší použít jednu z technik metody EFT. Když bych to měla vysvětlit velmi obecně, tak vaše fyzické tělo sedí na křesle v mé pracovně a váš mozek prožívá znovu konkrétní situaci jako kdyby jste zažívali právě teď, ale vy jste na časové ose „někde“ zpět. Slovo „někde“ dávám do uvozovek, protože při terapii já i klient přesně víme, kde to jsme. V této době vcelku pravidelně ztrácí klient přehled o čase a má pocit, že uběhlo 5 až 10 minut terapie a hodina a půl je pryč.
I když klienta vrátím do tohoto místa a času, fyzické tělo klienta je většinou po této práci velmi unavené. Nejlepší je, si po této práci na sobě naplánovat odpočinek, nějakou relaxaci, nic náročného. Nedoporučuji řídit, reakce jsou u některých osob zpomalené!

S láskou Renata