EFT, Reiki, Kineziologie - Energetické psychologické poradenství

Renata Králová

Život je cesta a cesta je cíl! * Karma.* Pozitivní a negativní přístup.* Tři osoby, tři přístupy.* Rozpor mezi vědomím a podvědomím.* Třináctá komnata.

„Život je cesta a cesta je cíl!“
Snad každý už tuto větu slyšel, a nebo ji i sám použil v nějaké obměně. Ale co tato věta vlastně znamená?
„Co pro vás konkrétně znamená?“ Zkuste si na ni odpovědět.
Každý tu máme svoji cestu, svůj život a na této cestě jsou jednotlivé dny pěkně poskládané jako korálky na niti, a tyto dny jsou složeny z malých, velkých, jednoduchých a možná i složitých situací, já jim říkám: „Domácí úkoly.“
Je to, jako kdyby jste byly ve škole a dostaly každý den nové zadání a buďto je splníte na výbornou a dostanete nové úkoly nebo dostanete další den je vypracovat znovu a lépe.
Někdo by možná řekl: „KARMA“, ale já nemám příliš ráda toto slovo. Je jaksi svazující a říká vše je dané, ať děláš člověče to nebo ono, vše je dáno, vše je psáno a ty s tím nic nenaděláš, a můžeš si za to dokonce ty sám. No možná, někomu tohle slovo vyhovuje, protože vše co se děje vlastně nemá vůbec šanci ovlivnit, protože vše co se děje je „KARMA“. Takže vlastně ani nic dělat nemusíš! Znamená to pro mě velmi pasivní přístup k životu.
Jsme lidi a jsme tu pro to, (podle mě) abychom se tu něco naučili, pochopili a něco tu prožili, ať v dobrém či špatném.
Protože kdybychom tu měli být třeba jen pro zachování druhu, tak potom máme všichni tuto možnost. Možná, že jsem nevybrala v této chvíli úplně nejvhodnější přirovnání, ale myslím, že je to docela zásadní lidská touha – mít dítě, dát život někomu dalšímu, pokračovat v rodu atd., ale ne všichni mají možnost si tuhle touhu naplnit a ne všichni tuto touhu mají.
Myslím, že jsme tu pro to, abychom si plnily své touhy či přání a přinášely nová řešení, možná stále se opakujících situací. Každý máme najít svá řešení.
Každý problém, každá pro nás „nová“ situace, má spoustu řešení a je jenom na nás a naší volbě a na našem rozhodnutí jak to vše budeme prožívat a cítit.
Pamatujete na v dětství na situace, kdy jste si představovali, že ta nebo ta situace dopadne? A třeba jste si ve své fantazii vymysleli i více variant (příběhů) a nakonec to vše bylo úplně jinak, protože ta situace obsahovala spoustu neznámých, které se „nedaly“ ovlivnit.
„Nedaly?“
Vždy máme volbu (možnost) přemýšlet o věcech v pozitivně nebo negativně a tvořit si tak svůj život. Když si totiž vybereme pozitivní volbu, že bude vše krásné a pozitivní, ono se tak „VĚTŠINOU“ děje. Sice možná trošku jinak, než jsme si vůbec dokázaly představit, protože vesmír či Bůh umí vždy překvapit svojí tvořivostí.
Můžeme si, ale vybrat druhou stranu téže mince a problémy si nás najdou sami.
Teď ale hodně zjednodušuji, protože tohle vše ještě ovlivňuje láska a víra v sebe, v život a třeba taky v Boha.
Ještě se ale musím vrátit ke slovu: „VĚTŠINOU“ a to proto, že tohle slovo znamená, jaké máme v sobě nastavení.
Jaký je náš přístup k řešení? Tento přístup ovlivňují vědomé a podvědomé volby našeho mozku.

Například tři osoby, tři přístupy:

I. První, málo kdy vypustí ze své pusy něco pozitivního ale na druhou stranu se mu vždy v zásadních věcech z pohledu ostatních v podstatě velmi dobře dařilo.
Tady je to o pozitivní víře v podvědomí toho člověka. On neustálým mluvením pouští svoje strachy ven, sice otravuje ostatním lidem vzduch, ale to neřeší, to není o něm.
Nikdy by nevyhledal alternativní přístup, ale Boha jsem ho už jednou slyšela volat a to o sobě vždy tvrdil, že je ateista.

II. Další člověk, mluví málo, ale za to většinou dost negativně. Všechny události vyhodnocuje velmi rychle a vždy velmi negativně a až po reakci lidí na kterých mu záleží se teprve snaží zjistit skutečnou příčinu jejich konání.
Tady vnímám svojí intuicí, že o věcech i dost přemýšlí, ale jeho život je jakoby začarovaný kruh. Je naladěn jen na jednu víru, jak ve vědomí, tak podvědomí, a to jen tu negativní. Neuvědomuje si to, protože jeho každé rozhodnutí ovlivňují velmi špatné životní zkušenosti.
Párkrát jsem ho slyšela říkat: „Proč se tohle či ono děje pořád jenom mě.“
Na terapii by nešel. Není přece nemocný!

III. Třetí osoba velmi pozitivní, velmi často mluví pozitivně a dodává sílu lidem žít, ale při terapii jsme zjistily, že v některých oblastech, prostě nevěří v úspěch a to díky minulým zkušenostem a prožitkům ukrytým v podvědomí.

U první a třetí osoby je rozpor v myšlení mezi vědomím a podvědomím. Takže se těmto lidem dostává, podle toho co převážilo v té dané chvíli v jejich myšlení.
Druhá osoba dostává zatím velmi naloženo, protože její mysl – vědomí i podvědomí, jde jen jedním směrem.

Slovo: „VĚTŠINOU“ ovlivňuje spoustu neznámých ukrytých tam někde v nás.
Mysl člověka je ještě stále velká neznámá. Někdy totiž zavíráme svoje třinácté komnaty jen samy před sebou, ale tím, že je zavřeme ničeho většinou nedosáhneme. Dveře této komnaty se stejně jeden den otevřou a pak nám nic jiného nezbude, než ty ukryté bolesti znovu prohlédnout a dostat je ven ze sebe, protože nebudeme chtít aby nás, potažmo naše rozhodování ovlivňovali další dny, měsíce a roky.
Sami sobě jsme nejlepším přítelem i největším nepřítelem.
Zkuste si odpovědět, jaký je Váš přístup k životu? Jaké myšlenky převládají ve vašem vědomí a podvědomí? S podvědomím, to budete mít trošku těžší, ale s troškou píle a času se to zjistit dá.

Nic by nevzniklo bez předešlé touhy a bez pozitivní víry v jeho vznik a to ani tento článek.
Můj, váš, náš život je jeden velký domácí úkol (projekt) a jeho zadání zní: „Žij člověče a to nejlépe, jak umíš!“

S láskou Renata