EFT, Reiki, Kineziologie - Energetické psychologické poradenství

Renata Králová

Tato terapie byla o tom, že existují v našem životě zkušenosti, které nás mohou omezovat po celý zbytek našeho života. Sami si je vědomě nepamatujeme, ale jednáme na jejich základě, protože jsme je prožili např. jako hodně malé dítě. Taková zkušenost, nemusí být žádné trauma, prostě se jen něco stalo, co nám bylo v dané chvíli třeba jen nepříjemné a díky tomu, že jsme byli malí a třeba ještě velmi závislí na rodičích a ostatních dospělých, tak jsme nedokázali danou situaci změnit nebo ovlivnit. Nikdo nás netýral, nic extrémního se nám nestalo a přesto máte problémy?

„Proč?“

Náš mozek je Hard Disk, který ukládá všechny zážitky a pak díky jejich neustálé analýze nás vede našim životem, a protože jsme se např. někdy necítili dobře, podvědomě se takové situaci vyhýbáme a ani nevíme proč nebo v podobné situaci používáme stejné vzorce chování a taky netušíme proč.

V této chvíli máme dvě volby, buď nad celou věcí mávnout rukou a říct, holt takový je můj život, tohle vše jsem já a přijímám vše takové jaké to je.

Tahle ta volba působí jednodušeji a vyrovnaněji, ale jak dlouho asi vydrží? Když podobné zážitky se na sebe stále vrší?

Druhá volba, je v první chvíli těžší, už mě to nebaví, je to pořád do kola, já chci ten problém už konečně vyřešit, bohužel to neznamená, že už nebudeme mít v životě žádné další problémy. Žijeme a jsme tu proto, aby jste žili a zároveň prožívali ten život, který žijeme. Proto tu vždy bude něco k prožívání. Díky Bohu!

Klientka si z dětství a později z dospělosti pamatuje věty, od své tety: „Tvůj otec ležel na posteli a spal a ty jsi vedle něho řvala v postýlce. Vedle něho mohli střílet, nic by ho neprobudilo, protože byl opilý.“ Rodiče klientky se rozvedli, když klientce byl rok a půl, manželství jejich rodičů trvalo 3 roky.

Klientka si na to vědomě nevzpomíná. Ale když mluvila se svojí tetou o svém otci, tak tyto věty většinou zazněly.

Nikdy je neřešila, protože na nich nemohla nic změnit, prostě: „Stalo se.“

„Kdos bez viny hoď kamenem.“

Nikdy klientku nenapadlo řešit tyhle věty o otci, nebyly tam žádné emoce, prostě jen konstatování prosté události, bez jakékoliv osobní zainteresovanosti.

V dospělosti se s otcem díky jistým okolnostem začali stýkat a jejich vztah působil vcelku harmonicky. Měli se dle vyjádření klientky rádi.

V současné době klientka řeší několikátý nepovedený vztah se stejným vzorcem. Muži se chovají, jako kdyby ji měli jistou, odchází od ní k jiným ženám, jako by ji ani nemilovali nebo si vedou svůj život, bez ohledu na to, co chce klientka.

Proč se takto k ní muži chovají? Nerozumí tomu.

Situace se s malými obměnami stále opakují.

Muži ji neustále dělají zrcadlo jejích vlastních podvědomých vzorců.

Rozhodujeme se s klientkou podívat na věty o otci trochu jinak.

„Jak by se cítila jako malé dítě, kterého si nikdo nevšímá, přestože tam vedle ní je?“

Vstupujeme metodou Kineziologie (One Brain) do doby, kterou si vědomě nepamatuje, ale zažila ji.

A jsme tam!

Klientka spontánně popisuje svoje pocity, přesně tak, JAK SE CÍTÍ, TEĎ V TÉTO CHVÍLI! Čas je teď v této chvíli doopravdy relativní. Ona zažívá stejné emoce, beznaděje jako tenkrát, akorát, že je dnes dokáže pojmenovat slovy.

Jak se cítíte?

… zoufale,

… nechtěně,

… beznadějně,

… bezbranně,

… za ohrádkou,

… nemohu s tím nic dělat,

… nezajímám ho,

… nemá to řešení,

… jsem v pasti,

… všichni si myslí, že je o mě postaráno, když je tu on,

… nikdo mi nepomůže.

Následně ťukáme všechny tyto emoce metodou EFT.

Tak tohle je zkušenost, která ovlivňuje klientčiny vztahy s „jejími“ muži.

Tato žena stojí celý svůj život za touto ohrádkou a muži v jejím životě nevědomě hrají stále stejnou roli jejího otce a stále potvrzují její zkušenost z dětství.

Kromě ťukání používáme další nástroje metody EFT.

Tato terapie se odehrála v posledních dnech, takže její výsledky ukáže čas, ale v této chvíli je zcela jasné, proč se klientce v oblasti vztahů nedařilo, proč celý svůj život používala podobné vzorce chování na situace ve kterých žila.

A co ještě je zásadní pro další život klientky? To, že jsme společně tento skrytý vzorec metodou EFT anulovali, protože jsme anulovali všechny "skryté" emoce, které klientka prožila a možná ne jednou!